Anamorfose

Om een objekt te voorzien van textures maakt Rhino gebruik van UV-mapping.
Dat wil zeggen: elk oppervlak is bedekt met een aantal lijnen in de ene richting (U) en een aantal lijnen daar loodrecht op (V). Wanneer we een afbeelding koppelen aan een vlak dan wordt de afbeelding als het ware uitgesmeerd over het gehele oppervlak: de X-richting langs de U-lijnen, de Y-richting langs de V-lijnen.
Dit geeft ons ook de mogelijkheid om beeldvervormingen, zoals bijvoorbeeld bij anamorfoses, te maken:

Stap 1

Line - Knop, of vanuit menu Curve > Line,
of intypen in de command line "Line"
Start of line: -5,5,0
End of line: -15,15,0
Tutorial
Stap 2
Revolve - Knop, of vanuit menu Surface > Revolve,
of intypen in command line "Revolve" (Enter)
Start of revolve axis: 0,0,0
End of revolve axis: 0,0,1
En in het dialoogvenster wat dan verschijnt typen we End angle 270 in:
Stap 3
Object Properties - Aan het nu gemaakte vlak koppelen we een texture. (We gebruiken als voorbeeld plaatje de voorkant van de handleiding)
Stap 4
Render - renderen levert het onderstaande resultaat:
Uitgeprint en aangevuld met een spiegelende cilinder komen we dan tot het volgende eindresultaat (hier gemaakt in Rhino en gerendered met Flamingo):
Tutorial