Möebiusband

Plakken we van een strook papier de uiteinden aan elkaar dan ontstaat een ring met een binnen- en een buitenkant. Wanneer we, voordat we de uiteinden aan elkaar plakken, eerst één van de uiteinden een slag draaien ontstaat een Möebiusband. Omdat nu de binnen- en de buitenkant in elkaar over gaan blijft er dus maar 1 kant over.
In Rhino kunnen we dergelijke figuren eenvoudig opzetten dankzij de scripting faciliteiten. Het is dan erg handig gebruik te maken van Rhinolator (te downloaden: rhinolator ).
Nadat dit geïnstalleerd is beginnen we met het maken van de doorsnede van de band:

Stap 1

Polyline - Knop, of vanuit menu Curve > Line > Polyline,
of intypen in de command line "Polyline"
Start of line: 14,0,4
Next Point of Poly line: 16,0,4
Next Point of Poly line: 16,0,-4
Next Point of Poly line: 14,0,-4
Next Point of Poly line: 14,0,4
Tutorial
Stap 2
Properties - Voordat we verder gaan geven het de gemaakte doorsnede eerst een naam:
vul in "contour", dit wordt gebruikt in het script.
Stap 3
Rhinolator - Met behulp van Rhinolator gaan we nu de overige contouren opzetten. Iedere volgende contour moet een stapje verder op de cirkel worden geplaatst en tevens een slagje gedraaid.
Daartoe gebuiken we onderstaand script:
Copy/paste:

!
SetActiveViewport Perspective
for(t=1;t<=17;t=t+1)
{
SelName "contour"
Dup
SelLast
SetObjectName "next"
h=10*t
Rotate3D 15,0,0 15,10,0 $h
SelName "next"
Rotate3D 0,0,0 0,0,1 20
SelNone
}
Na Run > Compile to Rhino levert dit onderstaand beeld op:
Stap 4
Loft - Om van de contouren te komen tot een object gebruiken we het commando Loft. Hiermee wordt een vlak aangebracht over de contouren. Omdat we te maken hebben met een twist in de figuur lukt dit niet in 1 keer:
Vandaar dat we het opslitsen in 2 gedeeltes die we daarna kunnen samenvoegen met het commando "Join".
Stap 5
Render - Na toevoeging van Object eigenschappen, licht en achtergrond ziet het er, gerenderd met Flamingo, zo uit:
Tutorial
De rhino file kunt U downloaden: moebiusband.3dm